19 lipca 2022 w Radiu ESKA został wyemitowany bardzo interesujący wywiad z mgr inż. Maciejem Witkiem, opiekunem Studenckiego Koła Naukowe Elektroników AMPER działającego przy Katedrze Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki oraz Tomaszem Pruchnickim i Konradem Schabem – studentami III roku Elektroniki i Telekomunikacji na temat realizowanego aktualnie projektu pt. „System naziemnej kontroli radiosond stratosferycznych” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Projekt polega na stworzeniu naziemnego systemu kontroli lotu radiosond stratosferycznych oraz zbudowaniu radiosond, które w najbliższych miesiącach zostaną wysłane do stratosfery – przestrzeni dookoła globu ziemskiego graniczącej z Kosmosem. Biorą w nim udział studenci Elektroniki i Telekomunikacji, Mechatroniki, Inżynierii Materiałowej oraz Wzornictwa. Nadzór merytoryczny nad całością sprawują pracownicy badawczo-dydaktyczni z Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki. W projekcie będą mogli brać również udział uczniowie szkół średnich. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej zamieszczonej pod linkiem: https://tiny.pl/wh8m4, w której został przedstawiony plan działania na najbliższe miesiące. Studentów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie, do którego można dołączyć przez stronę Facebook Studenckiego Koła Naukowego AMPER (https://www.facebook.com/SKNEAmper). Zapraszamy również na stronę Facebook Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki (https://www.facebook.com/KETIMANS), gdzie na bieżąco będziemy relacjonować postępy prac.

Natomiast tegorocznych maturzystów zachęcamy do rekrutowania się poprzez stronę https://erk.pwsztar.edu.pl na kierunek Mechatronika, Elektronika i Telekomunikacja lub inne kierunki oraz do wzięcia udziału w projekcie.

Wróć do góry