To wydarzenie bez precedensu w historii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie! W wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021, decyzją Ministra Edukacji i Nauki, tarnowska Uczelnia uzyskała kategorię A w ramach dyscypliny naukowej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz kategorię B w ramach dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika. Historyczny sukces sprawia, że ANS w Tarnowie może wkrótce dołączyć do grona tzw. uczelni akademickich.

– Nie będzie przesadą gdy powiem, że to historyczne wydarzenie i spełnienie naszych wieloletnich marzeń – mówi Rektor ANS w Tarnowie, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni.– Serdecznie gratuluję członkom zespołów, które odpowiadały za przygotowanie ewaluacji w ramach Wydziału Sztuki oraz Wydziału Politechnicznego. To efekt ich ciężkiej pracy i zaangażowania.

Zespołami kierowali mgr Dorota Bernacka i dr Agnieszka Bartak-Lisikiewicz (Wydział Sztuki) oraz dr inż. Robert Wielgat (Wydział Politechniczny), a niezwykle cennego wsparcia udzielała im mgr Lidia Matuszewska z Działu Badań Naukowych ANS.

Przyznanie tak wysokich kategorii w dwóch dyscyplinach oznacza, że ANS w Tarnowie może starać się o przyjęcie do grona uczelni akademickich (obecnie jest uczelnią zawodową). – Zanim to nastąpi musimy wszystko dokładnie policzyć i przeanalizować. Jestem w osobistym kontakcie z przedstawicielami kilku resortów oraz rektorami zaprzyjaźnionych uczelni, którzy obiecali daleko idącą pomoc w tym zakresie. Jeśli okazałoby się, że zmiana będzie dla nas korzystna także od strony ekonomicznej złożymy wniosek o przekształcenie w uczelnię akademicką i droga do Akademii Tarnowskiej stanie przed nami otworem. Muszę jednak zastrzec, że stanie się tak jedynie wtedy, gdy będzie to dla nas korzystne, lub co najmniej neutralne ekonomicznie – podkreśla Rektor Małgorzata Kołpa.

– Decyzja Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu Uczelni kategorii naukowych w zgłoszonych do oceny dyscyplinach potwierdza wysoki poziom prowadzonych w Uczelni prac naukowych i artystycznych, a uzyskany rezultat – zwłaszcza bardzo wysoka kategoria A dla dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki – cieszy tym bardziej, że Uczelnia po raz pierwszy przystąpiła do ewaluacji i mogła zgłosić do oceny tylko osiągnięcia z lat 2018-2021, a nie, jak inne jednostki naukowe, z lat 2017-2021 – wyjaśnia mgr Lidia Matuszewska z Działu Badań Naukowych ANS.

Ewaluacja jest prowadzona co 4 lata, w obrębie dyscyplin naukowych i artystycznych (przyjęty w ostatniej ocenie okres pięcioletni był spowodowany pandemią COVID-19). W wyniku przeprowadzonej ewaluacji uczelnie uzyskują kategorie naukowe (A+, A, B+, B, C) w ocenianych dyscyplinach, co umożliwia ubieganie się o środki finansowe na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.

– Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie jest uczelnią zawodową prowadzącą kształcenie praktyczne i nie podlega obowiązkowi ewaluacji, jednak biorąc pod uwagę osiągnięcia naukowe naszych pracowników, zdecydowałam się wystąpić z wnioskiem o ocenę działalności naukowej w ramach dwóch, wybranych dyscyplin – tłumaczy Rektor Małgorzata Kołpa.

Ewaluacja prowadzona jest w trzech obszarach:

  1. Kryterium I – poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej (w tym również w zakresie działalności artystycznej).
  2. Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych.
  3. Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Dla różnych dziedzin wiedzy przyjęto różne wagi poszczególnych kryteriów oceny.

W kryterium pierwszym w ramach obydwu dyscyplin pracownicy ANS w Tarnowie uzyskali znacznie więcej punktów, niż minimum określone dla jednostek referencyjnych określonych dla uzyskanych kategorii:

  • w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki – 317,66 pkt przy wartości referencyjnej 281,648 pkt dla jednostki kategorii A;
  • w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika – 177,61 pkt przy wartości referencyjnej 141,856 pkt dla jednostki kategorii B.

– Przyłączam się do zasłużonych gratulacji dla członków zespołów badawczo-dydaktycznych i ich koordynatorów. To, że na naszych oczach dzieje się historia, to zasługa kilku lat ciężkiej pracy i wiary w to, że ten sukces jest możliwy – dodaje Prorektor ANS ds. Nauki i rozwoju, dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni.

Wróć do góry