Elektrotechnika znalazła się wśród kierunków, których studenci mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe w ramach programu stypendialnego dla studentów uczelni cywilnych, wprowadzanego właśnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Program adresowany jest do studentów zainteresowanych powołaniem do zawodowej służby wojskowej.

Aby uzyskać finansowe wsparcie studenci zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej zdobywający wiedzę i umiejętności na kierunkach wskazanych przez MON mają czas na złożenie wniosku do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji do 31 sierpnia.

Szczegóły na stronach internetowych wojskowych centrów rekrutacji.
Zapraszamy studentów Elektrotechniki zainteresowanych powołaniem do zawodowej służby wojskowej do aplikowania do programu.

Rozporządzenie MON z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy

Wróć do góry