Informujemy, że pojawił się drugi w tym roku numer czasopisma naukowego „Humanities and Cultural Studies”. Tom 3 zawiera nie tylko blok artykułów o szeroko rozumianym nastawieniu pedagogiczno-psychologicznym, ale również tekst poświęcony „bańkom filtrującym” (filter bubbles) jako narzędziom dezinformacji i manipulacji czy publikację, podejmującą kwestię heroizmu i melancholii w poetyckim zbiorze Księga ciszy autorstwa Józefa Stanisława Wierzbickiego. Czytelnik tego numeru może również zapoznać się z polskim księgozbiorem znajdującym się w bibliotece publicznej miasta Chicago (Chicago Public Library).

Kwartalnik „Humanities and Cultural Studies” jest czasopismem naukowym Wydziału Humanistycznego i Wydziału Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Czasopismo wyróżnia otwartość na rozmaite języki, dyskursy naukowe oraz zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej humanistyki. Tematyka artykułów dotyczy bowiem wszystkich dyscyplin naukowych, których przedmiotem analiz pozostają język i literatura danego kręgu cywilizacyjnego lub narodu oraz wszystkich dyscyplin naukowych związanych z szeroko pojętą kulturą i sztuką.

Wszystkie artykuły dostępne są tutaj.

Wróć do góry