Pozyskane w ostatnim czasie przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie dodatkowe środki finansowe wraz ze zgromadzonymi wcześniej funduszami, otrzymanymi w ramach obligacji Ministerstwa Edukacji i Nauki, zostaną przeznaczone m.in. na budowę Pawilonu Dydaktycznego, w tym hali mechatroniki. Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane na wiosnę 2023 r.

Prowadzony w Katedrze Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki kierunek Mechatronika daje duże możliwości rozwoju zawodowego oraz szerokie możliwości zatrudnienia. Absolwenci tego kierunku często podejmują pracę w przemyśle zbrojeniowym. We współczesnych systemach uzbrojenia klasyczna mechanika budowy maszyn jest ściśle połączona z elektroniką i oprogramowaniem. Nowe konstrukcje urządzeń wojskowych dla służb mundurowych są zawsze ciekawym wyzwaniem dla inżyniera.  Przykładem jest opracowywanie urządzeń i oprogramowania do pracy w trybie „tajnym”, które musi certyfikować Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Nabór przyszłych pracowników sektora obronnego odbywa się już na studiach prowadzonych w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

– Obecnie w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez Pana Roberta Pacanę – Członka Zarządu ZMT w Tarnowie, a jednocześnie przedstawiciela Rady Uczelni w ANS w Tarnowie przesłaliśmy listę 12 chętnych studentów z kierunków Mechatronika oraz Elektronika i Telekomunikacja, z których zostaną wybrane osoby do odbycia stażu przemysłowego w ZMT w Tarnowie w najbliższych miesiącach. Wyników weryfikacji spodziewamy się do końca tego tygodnia – mówi dr inż. Robert Wielgat, aktualny kierownik Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki.

– Szczególnie zależy nam na absolwentach kierunku Mechatronika, który jest dokładnie zgodny z kierunkiem rozwoju ZMT w Tarnowie – zapewnia Prezes Zakładów Mechanicznych TARNÓW w Tarnowie Henryk Łabędź.

– Można również pracować w wielu innych spółkach grupy zbrojeniowej PGZ SA w całej Polsce. Wszystkie Spółki grupy PGZ dbają o indywidualny rozwój inżynierów. Już obecnie wielu absolwentów ANS w Tarnowie pracuje w ZMT w Tarnowie. Planowany budynek dydaktyczny, w którym znajdą się specjalne laboratoria dla mechatroników zdecydowanie pomoże w kształceniu inżynierów na potrzeby przemysłu obronnego – dodaje dr inż. Wojciech Gruszecki, wieloletni dyrektor Centrum Badawczo Rozwojowego w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie, obecnie adiunkt w Katedrze Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki ANS w Tarnowie.

Absolwenci Mechatroniki mogą również znaleźć dobrze płatną i atrakcyjną pracę w cywilnych sektorach przemysłu. Jednym z takich sektorów jest produkcja pojazdów mechanicznych oraz podzespołów do nich, które mają znaczący udział w towarach eksportowanych z Polski do innych krajów.

– Mechatronika to nowoczesny kierunek, który łączy ze sobą wiele dziedzin: mechanikę, elektronikę, informatykę oraz automatykę. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu, która ze względu na duże zapotrzebowanie rynkowe (również w regionie tarnowskim) stwarza bardzo dobre perspektywy dla absolwentów tego kierunku. W programie studiów na kierunku Mechatronika prowadzonym w ANS w Tarnowie, prowadzone są m. in. grupy przedmiotów związanych z: budową, zasadą działania i eksploatacją układów mechanicznych i mechatronicznych pojazdów samochodowych, oceną stanu technicznego i przyczyn wystąpienia uszkodzenia – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, wieloletni kierownik Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki.

Odpowiadając na zapotrzebowanie przemysłu na specjalistów związanych z techniką samochodową, w planowanej do budowy Hali Mechatroniki znajdzie się obszerne i nowoczesne Laboratorium Mechatroniki Samochodowej. W laboratorium tym studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi i diagnostyki samochodowych systemów mechatronicznych, poznają podstawowe układy sterowania i regulacji, jak również zapoznają się z budową i działaniem hybrydowych i elektrycznych układów napędowych stosowanych w pojazdach oraz podstawowymi informacjami dotyczącymi ich obsługi i sprawdzania.

Wszystkich chętnych do studiowania na kierunku Mechatronika lub Elektronika i Telekomunikacja zapraszamy do rejestrowania się w systemie rekrutacyjnym https://erk.pwsztar.edu.pl. Bliższe informacje na temat studiów prowadzonych przez Katedrę Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki można znaleźć na stronie Facebook Katedry: https://www.facebook.com/KETIMANS.

Wróć do góry