JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki wziął udział w XXII Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, które w dniach 25-28 marca 2015 r. odbyło się w Oświęcimiu.

W XXII Zgromadzeniu Plenarnym KRePSZ uczestniczyły władze Państwowych Szkół Zawodowych z Chełma, Włocławka, Nowego Targu, Leszna, Wałcza, Łomży, Sulechowa, Sandomierza, Zamościa, Tarnowa, Suwałk, Elbląga, Piły, Płocka, Nysy, Konina, Wałbrzycha, Skierniewic, Nowego Sącza, Sanoka, Jeleniej Góry, Gniezna, Przemyśla, Raciborza, Ciechanowa, Legnicy, Kalisza, Jarosławia, Głogowa, Koszalina i Oświęcimia.

Tuż po przyjeździe uczestnicy Konferencji zwiedzili Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Rektorzy zostali powitani przez Wicedyrektora PMAB – Rafała Pióro a następnie w towarzystwie dra Igora Bartosika oraz Jarosława Palucha zwiedzili były obóz Auschwitz i Birkenau. Ubrani w rektorskie togi złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Ścianą Śmierci na dziedzińcu pomiędzy blokami 10 i 11.

I Sesja Plenarna XXII Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych odbyła się 26 marca 2015 roku o godz. 17.00 w Sali Reprezentacyjnej Muzeum Zamek w Oświęcimiu. W posiedzeniu uczestniczyła Pani Barbara Wierzbicka z Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Kontroli MNISW. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Konferencji Rektorów prof. dr hab. Józef Garbarczyk Prof. zw. dr hab. Witold Stankowski powitał zaproszonych gości, wśród nich Panią Poseł na Sejm RP Dorotę Niedzielę, Starostę Oświęcimskiego Zbigniewa Starca, Prezydenta Miasta Oświęcim Janusza Chwieruta oraz wicedyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau Andrzeja Kacorzyka.

Uwieńczeniem I Sesji Plenarnej było uhonorowanie Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych Medalem Uczelni. JM Rektor PWSZ Oświęcim, prof. zw. dr hab. Witold Stankowski przekazał Medal Uczelni na ręce Przewodniczącego Konferencji Rektorów prof. dra hab. Józefa Garbarczyka.

Następnego dnia goście zwiedzili oświęcimską Uczelnię, wysłuchali prezentacji Kanclerz Uczelni Justyny Kuglin na temat historii, teraźniejszości i planach rozwojowych PWSZ, a następnie wzięli udział w obradach plenarnych, które odbywały się w Auli Kazimierza Piechowskiego.

Wróć do góry