W marcu bieżącego roku zakończyły się wykłady on-line, a początkiem kwietnia rozpoczęły warsztaty realizowane w obszarze Chemia w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – Nowy Model Nauczania”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem projektu jest Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i  Kształcenia  Ustawicznego. Partnerem projektu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia, zajęcia warsztatowe po raz pierwszy prowadzone były w formie zdalnej. Wyzwaniu temu sprostali zarówno uczestnicy warsztatów jak i wykładowcy. Krótkie wykłady o tematyce „Chemia życia codziennego” poprowadzili dr Agata Lada i dr inż. Piotr Niemiec z Katedry Chemii PWSZ, a zajęcia były urozmaicone prezentacją licznych eksperymentów o tej samej tematyce.

W warsztatach uczestniczyli uczniowie szkół średnich południowej Polski. Omawiane zagadnienia spotkały się z zainteresowaniem i pytaniami od słuchaczy, którzy wyrazili chęć do samodzielnego poszerzania wiedzy związanej z chemią w życiu codziennym.

Wróć do góry