W związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej udało nam się wznowić lubianą przez studentów formę zajęć terenowych. W pierwszych dniach maja w ramach przedmiotu „Biologia ryb płazów i gadów” studenci zwiedzili Małą Elektrownię Wodną w Mokrzcu na rzece Wisłoka. Dzięki środkom UE zapora elektrowni wyposażona została w nowoczesną przepławkę pozwalającą na migracje ryb. Udało się nam zobaczyć końcowy etap budowy przepławki. Następnie udaliśmy się do Gospodarstwa Rybackiego w Sieniawie gdzie dzięki uprzejmości właścicieli zapoznaliśmy się z ekologicznymi metodami hodowli ryb, którymi zarybiane są polskie rzeki. W zajęciach nie przeszkodziła nam bardzo mętna woda w stawach, która była efektem burzy. Stamtąd pojechaliśmy na niezwykle interesujące Lodospady w Rudawce Rymanowskiej występujące w dolinie rzeki górnego Wisłoka. Zajęcia zakończyliśmy inwentaryzując siedliska rozrodcze płazów i gadów gdzie udało nam się zaobserwować skrzek płazów oraz dorosłe osobniki zaskrońców.

 

Wróć do góry