Co wspólnego ma ochrona środowiska z budową jednej z najważniejszych dróg w Europie – „Via Carpatia”? To, że w wypadku tak znaczących i ważnych inwestycji nie może obejść się bez nadzoru przyrodników i sporządzenia tzw. Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
Pracownik Katedry Ochrony Środowiska dr Mariusz Klich, został poproszony o sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej dla tej inwestycji. Miała ona na celu ocenę stanu ichtiofauny rzeki Lubcza (położonej na południe od Rzeszowa) oraz wydanie zaleceń dla planowanych prac przy trasie S-19, która będzie tą rzekę przekraczać.
W badaniach pomogli studenci 1. roku ochrony środowiska w ramach przedmiotu: „Biologia ryb płazów i gadów”. Udało nam się zidentyfikować dwa gatunki ryb chronionych: śliza oraz różankę. Studentom dopisywał dobry humor, którego nie zakłóciło nawet nabranie przez niektórych uczestników wody do woderów 🙂
Fotorelacja z badań – zdjęcia S. Klich oraz A. Kurnik

Wróć do góry