Harmonogramy realizacji programu studiów – cykl kształcenia od 2021/2022 roku
Studia stacjonarne – LINK DO DOKUMENTU
Studia niestacjonarne – LINK DO DOKUMENTU

Harmonogramy realizacji programu studiów zostały ustalone Uchwałą nr 49/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pedagogika, studia drugiego stopnia magisterskie, profil praktyczny – od roku akademickiego 2021/2022.

Harmonogramy realizacji programu studiów – cykl kształcenia od 2020/2021 roku
Studia stacjonarne – LINK DO DOKUMENTU
Studia niestacjonarne – LINK DO DOKUMENTU

Harmonogramy realizacji programu studiów zostały ustalone Uchwałą nr 74/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Pedagogika, studia drugiego stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2020/2021.

Harmonogram realizacji programu studiów Pedagogika, specjalność: pedagogika szkolno – wychowawcza , studia stacjonarne II stopnia – rok akademicki 2019/2020

Harmonogram realizacji programu studiów Pedagogika, specjalność: pedagogika szkolno – wychowawcza , studia niestacjonarne II stopnia – rok akademicki 2019/2020

Wróć do góry