2013/2014

11 kwietnia 2014

La musique de la langue / Melodia języka

zajęcia prowadziła: mgr Joanna Godoniuk


18 marca 2014

Le petit Nicolas, Tintin et compagnie / Mikołajek, Tintin i cała reszta

zajęcia prowadziła: mgr Małgorzata Kuta


27 lutego 2014

Cocorico, miaou, miaou, wouah, wouah – les animaux ont la parole, onomatopées et expressions idiomatiques
Kukuryku, miau, miau, hau, hau – zwierzęta zabierają głos – onomatopeje i wyrażenia idiomatyczne

zajęcia prowadzili: mgr Marek Sosna i Justyna Szot (studentka II roku filologii romańskiej)


14 stycznia 2014

La France, sac au dos / Francja z plecakiem

zajęcia prowadziła: mgr Carine Debarges-Dusza


4 grudnia 2013

Le ski, destination – les Alpes françaises ! / Jeśli na narty, to w Alpy francuskie!

zajęcia prowadziła: mgr Anna Grabowska


2012/2013

Sprawozdanie z warsztatów z języka francuskiego w roku akademickim 2012/2013

Wróć do góry