Wykaz zaliczeń i egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024:

Legenda:

E=egzamin

ZO=zaliczenie z oceną

Z=zaliczenie

Rok akademicki 2023/2024, zimowa sesja egzaminacyjna

  • harmonogram sesji podstawowej
  • harmonogram sesji poprawkowej: Komunikacja ustna w biznesie, 15 lutego, godz. 10.00, s. A102

 

Wróć do góry