W dniach 11-12 października w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbyło się spotkanie międzynarodowego projektu IDEA w ramach projektu Erasmus + KA2 Partnerstwa Strategiczne.

Naszymi gośćmi byli partnerzy z:

  • Info Front-Prilep (Macedonia Północna),
  • SOU Riste Risteski-Ricko (Macedonia Północna),
  • Associacio Educativa i Cultural Bluebeehive (Hiszpania),
  • CEPROF (Portugalia).

Partner z Rumunii uczestniczył w spotkaniu przez platformę MSTeams.

W trakcie spotkania rozmawiano o celach i zamierzeniach projektu, którego głównym założeniem jest dostosowanie narzędzi cyfrowych do przygotowywania i prowadzenia lekcji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Zakończono również przygotowanie pierwszego rezultatu projektu, który stanowi podstawę metodyczną do realizacji kolejnych rezultatów: narzędzi cyfrowych wspierających motywowanie uczniów podczas zajęć hybrydowych oraz zajęć na odległość.

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+ KA2: Partnerstwa strategiczne.

Partnerstwo strategiczne „IDEA” ma na celu poprawę jakości procesu edukacji szkół VET (kształcenie i szkolenie zawodowe) w całej Europie w zakresie opracowania nowych innowacyjnych metod tworzenia lekcji cyfrowych dla szkół kształcenia zawodowego, doskonalenia umiejętności cyfrowych kadry oraz tworzenia interaktywnych lekcji dla uczniów.

Okres realizacji: 01.04.2021 – 31.10.2022

Wróć do góry