Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego Grupa Azoty rozpoczyna nabór do kolejnej edycji programu Ambasador Marki Grupa Azoty. Jego celem jest intensyfikacja współpracy pomiędzy przemysłem, a środowiskiem akademickim poprzez zainteresowanie studentów budowaniem kariery zawodowej w Grupie Azoty. Dzięki podpisanej w miniony piątek umowie o współpracy pomiędzy Grupą a uczelnią w programie mogą wziąć udział także Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Spotkanie dla zainteresowanych odbędzie się już niebawem. O szczegółach poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Ambasadorzy to osoby, których zadaniem jest pomoc w budowaniu pozytywnego wizerunku Grupy Azoty w obrębie krajowych uczelni wyższych. W trakcie trwania rocznej kadencji, zadaniem wybranych studentów i doktorantów będzie wspieranie Grupy Azoty w organizacji wydarzeń o charakterze promocyjno – informacyjnym, zaadresowanych do przedstawicieli środowiska akademickiego.

– Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy: nie boją się podejmowania nowych wyzwań, są czynnymi użytkownikami mediów społecznościowych, wiążą swoją przyszłość zawodową z sektorem przemysłowym i chcą reprezentować największy polski koncern chemiczny na swojej uczelni. Zaproszenie do programu adresujemy w szczególności do członków studenckich kół naukowych, samorządów i organizacji studenckich, a także osób zaangażowanych w sprawy uczelni – tłumaczy Iwona Kielian, Kierownik Działu Wsparcia Projektów B+R Grupy Azoty.

Co zyskuje Ambasador?

W zamian za skuteczną współpracę Ambasadorzy mogą liczyć na benefity w postaci: miesięcznego wynagrodzenia, możliwość zwiedzania zakładów, udział w spotkaniach integracyjnych, czy nawiązanie cennych kontaktów biznesowych już na etapie kształcenia. Najlepsi Ambasadorzy mogą liczyć na wsparcie przedsiębiorstwa w realizacji własnych projektów naukowych.

– Do zadań Ambasadorów należy: aktywna promocja marki Grupa Azoty, bieżące śledzenie działań Grupy w mediach branżowych, zamieszczanie materiałów informacyjno-promocyjnych na portalach społecznościowych, przekazywanie informacji oraz wsparcie przy organizacji spotkań, seminariów, warsztatów, wydarzeń o charakterze promocyjnym – także w formule online, informowanie opiekuna o wydarzeniach organizowanych na uczelniach – dodaje Iwona Kielian.

Nabór do programu odbywa się na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego dostępnego TUTAJ. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do końca października.

Serdecznie zapraszam wszystkich na spotkanie organizacyjne w sprawie przystąpienia do programu. To wielka szansa nie tylko dla osoby, która zyska zaszczytny tytuł, ale także dla naszej Uczelni. Włączenie naszych studentów do programu jest bowiem realizacją zapisów jednego z punktów dwustronnej umowy, jaką podpisaliśmy z Azotami – kończy dr hab. Rafał Kurczab, prorektor PWSZ ds Nauki i Rozwoju.

REKRUTACJA TRWA DO 10 LISTOPADA.

Wróć do góry