Wiersze zebrane” Andrzeja Zbylitowskiego to jedna z najnowszych pozycji wydanych przez Instytut Badań Literackich PAN w ramach serii wydawniczej Biblioteka Pisarzy Staropolskich. Książka będzie promowana podczas spotkania, które już w najbliższy poniedziałek, 2 grudnia odbędzie się w tarnowskim Ratuszu. Okolicznościowy wykład zatytułowany Andrzej Zbylitowski – życie „człowieka poczciwego” między dworem a „własnym ogródkiem” wygłosi prof. dr hab. Andrzej Borowski, a organizatorami spotkania są Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Andrzej Zbylitowski (ur. ok. 1565 w Zagórzycach, zm. ok. 1608 w Zbylitowskiej Górze) był polskim poetą, panegirystą i tłumaczem, autorem poematów i sielanek, stolnikiem nadwornym króla Zygmunta III Wazy.

Był synem Stanisława i Jadwigi Rożnówny, bratem stryjeczny satyryka Piotra Zbylitowskiego. Pomimo kłopotów majątkowych i licznej rodziny został wysłany przez ojca na kosztowne studia za granicą.

Po powrocie do kraju (1585) został dworzaninem trukczaszym Stefana Batorego, a następnie Zygmunta III.

Od lat swej młodości, wiele zawdzięczał przychylności podskarbiego Młodziejowskiego i należał stronników Jana Zamoyskiego.

Pomimo wielu starań o protekcję, zawiedziony opuścił dwór królewski około roku 1598 i osiadł prawdopodobnie w Zbylitowskiej Górze pod Tarnowem.

Jego pierwszą małżonką była Anna Trzecieńska, a po jej śmierci (1599) poślubił Katarzynę Borzewicką. Zmarł prawdopodobnie około roku 1608.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 2 grudnia w Sali Pospólstwa tarnowskiego Ratusza, początek o godz. 16. Uświetnią je uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie. 

 

Wróć do góry