Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej i Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie zapraszają na konferencję naukową organizowaną w ramach projektu „Piękno człowieka – konteksty wychowania”. Impreza odbędzie się w poniedziałek, 9 grudnia w Auli PWSZ w Tarnowie, początek sesji plenarnej o 12.30. Zapisy na konferencję już trwają, link do zgłoszeń poniżej.

Do udziału zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli, pracowników placówek oświatowo – wychowawczych, członków Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, wykładowców, studentów uczelni wyższych, słuchaczy studiów podyplomowych – mówią organizatorzy.

PROGRAM (początek o 12.30)

 • Występ dzieci z Przedszkola nr 8 „Pod Stokrotką” w Tarnowie – Prawa dziecka w piosence
 • prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka (Katedra Pedagogiki Przedszkolnej UP w Krakowie) – Wychowanie ku wartościom we współczesności jako wyzwanie dla rodziców i nauczycieli
 • prof. zw. dr hab. Mirosław Szymański (Katedra Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty APS w Warszawie) – Wartości dziecka w zmieniającym się świecie
 • ks dr hab. Marek Kluz (Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) Wychowanie człowieka prawego sumienia
 • mgr Barbara Janina Sochal (Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka) – Informacja o działalności Stowarzyszenia
 • dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ w Tarnowie (Wydział Humanistyczny Katedra Pedagogiki PWSZ w Tarnowie) – Wartości we współczesnej rodzinie – wykład podsumowujący.
 • Debata – studenci PWSZ w Tarnowie pod kierunkiem mgr Marty Mikosińskiej Jak rozmawiać o wartościach?
 • godz. 14.30-15 – przerwa (poczęstunek przygotowany przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie)

SESJA WARSZTATOWA (MCDN ODN w Tarnowie)

Dwa bloki tematyczne do wyboru w godz. 15.15-18.

Blok I – JAK KOCHAĆ DZIECKO?

 • Prawa dziecka nie bolą. Janusz Korczak w codziennej praktyce wychowawczej – Barbara Janina Sochal (Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka)
 • Głos dziecka w szkole / przedszkolu – dr Małgorzata Jaśko (MCDN ODN w Tarnowie)
 • Dyskusja, wymiana doświadczeń, przykłady dobrej praktyki

Blok II – URUCHAMIANIE I INSPIROWANIE WYOBRAŹNI DZIECKA

 • Uwalnianie wyobraźni, kreatywności dziecka z wykorzystaniem TIK – Anna Niedojadło (SP w Zgłobicach), Arkadiusz Nalepka(MCDN ODN w Tarnowie)
 • Uruchamianie naturalnej ekspresji i kreacji artystycznej „…wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda”  (św Augustyn), dr Anna Śliwińśka (ZSP w Tarnowie / PWSZ w Tarnowie)
 • Konferencji towarzyszy wystawa plakatów: Inspiracje korczakowskie w codziennej pracy szkoły/przedszkola.

Informacje i zgłoszenia na stronie mcdn.edu.pl.

Wróć do góry