Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z trudem pomieściła wszystkich chętnych do wzięcia udziału w sesji naukowej „Retoryczna sztuka słowa” zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie oraz III Liceum Ogólnokształcące.

Licznie przybyli goście nie zawiedli się. Cztery wygłoszone podczas spotkania imprezy były niezwykle ciekawe i ukazały retoryczne problemy z bardzo różnych perspektyw. Przypomnijmy, że wygłosili je:

  • prof. dr hab. Andrzej Borowski, UJ w Krakowie, PWSZ w Tarnowie – „Retoryka – kształtowanie opinii i wspomaganie prawdy”;

  • Łukasz Słoniowski, wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego – „Kluczowa umiejętność XXI wieku”;

  • dr hab. Dorota Korwin-Piotrowska, prof. UJ w Krakowie – „Retoryka jako działanie: od ad personam do pro personae bono”,

  • Marcin Lewandowski, trener, współtwórca Tarnowskiej Ligi Debatanckiej – „Myślę, więc jestem. O debatowaniu”.

Wróć do góry