W sobotę 18.02.2023 odbyły się pierwsze po feriach szkolnych Warsztaty Przyszłego Naukowca (WPN) z Katedrą Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie! Tym razem spotkanie połączono z obchodami jubileuszu 25-lecia uczelni.

Warsztaty prowadzone były przez pracowników Katedry Chemii ANS oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie. W tym terminie bardzo miło było nam gościć uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kr. Władysława Jagiełły w Dębicy (https://www.facebook.com/jagiello.debica) oraz Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Bieczu (https://www.facebook.com/lobiecz).

Podczas zajęć z fizyki uczniowie poznali zjawisko napięcia powierzchniowego, wraz z prowadzącym wykonali wiele związanych z nim doświadczeń. Dowiedzieli się, jak błona powierzchniowa cieczy może zostać wykorzystana w problemach minimalizacji różnych środków. W części poświęconej pracy własnej uczestnicy wyznaczali napięcie powierzchniowe wody przy pomocy łatwo dostępnych materiałów i przyrządów pomiarowych, uzyskując rezultaty zgodne z wartością tabelaryczną w ramach niepewności pomiarowych.

Po krótkiej przerwie uczestnicy rozpoczęli przygotowania do pracy w laboratorium chemicznym. Po krótkim zapoznaniu z zasadami  BHP w laboratorium chemicznym i zapoznaniu z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych uczniowie przystąpili do wykonywania doświadczeń z chemii nieorganicznej. Uczestnicy warsztatów oznaczali pH nieznanego roztworu za pomocą „skali barw”, zapoznali się z obsługą pehametru, który wykorzystali w kolejnych eksperymentach. Wyzwaniem, któremu sprostali wszyscy uczestnicy warsztatów była identyfikacja wodnych roztworów wodorotlenków, kwasów i soli.

Zarówno w części pierwszej jak i drugiej dało się zauważyć nie tylko zaangażowanie młodzieży jak i uśmiech który praktycznie towarzyszył uczestnikom od początku do końca zajęć. Niestety co dobre szybko się kończy. Wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom zgłaszającym bardzo serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję że jeszcze się spotkamy!

Katedra Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tanowie od wielu lat wspiera w rozwoju nie tylko studentów, ale również uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych podejmując szereg inicjatyw, które mają za zadanie rozbudzić ciekawość i pokazać, że nauka nie musi być nudna. Z myślą o uczniach prowadzone są m.in. Tarnowskie Piątki Chemiczne, Tarnowski Konkurs Chemiczny, zajęcia dla klas patronackich, prezentacje podczas Dni Otwartych czy zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Specjalnie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego prowadzona jest strona Matura Próbna z Chemii, na której zamieszczane są zadania typu maturalnego przygotowane przez nauczycieli akademickich Katedry Chemii ANS w Tarnowie.

Projekt Warsztaty Przyszłego Naukowca realizowany jest w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wróć do góry