W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie pracowników Katedry Ochrony Środowiska ANS Tarnów z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Podczas spotkania omówiono możliwości wykonania czterech ekspertyz z zakresu zagospodarowania wód opadowych, analizy zasobów odnawialnych, analizy kosztów energii budynków użyteczności publicznej oraz bilansu emisji gazów cieplarnianych.

Starostwo Powiatowe w Tarnowie realizuje projekt zintegrowany LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Projekt jest realizowany prawie we wszystkich powiatach województwa małopolskiego, a działania koordynuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Wróć do góry