Wszystkich pierwszorocznych studentów zapraszamy do realizacji szkolenia bibliotecznego w trybie zdalnym. Zaliczenie przedmiotu tego przedmiotu jest wymagane do zaliczenia I semestru studiów.

Niezależnie od terminu zaliczenia szkolenia studenci I roku mogą swobodnie korzystać z Biblioteki Uczelnianej, czyli zakładać sobie konto czytelnika lub korzystać ze zbiorów na miejscu w czytelniach.

Żeby zdalnie wziąć udział w zajęciach, trzeba posiadać konto w domenie @student.atar.edu.pl (ewentualnie : @student.pwsztar.edu.pl, @student.anstar.edu.pl – studenci wcześniejszych roczników) oraz zarejestrować się w usłudze MS Office 365. Dokładna instrukcja w tym zakresie jest dostępna TUTAJ.

W okresie do 23 października 2023 r. studenci są zobowiązani dołączyć do utworzonych zespołów na MS Teams za pomocą niżej podanych kodów.

Dołączenie do zespołu jest warunkiem koniecznym otrzymania materiałów i testu oraz zaliczenia przedmiotu.

Od 17 października 2023 na platformie MS Teams w ramach poszczególnych zespołów (kierunków) będzie zamieszczana szczegółowa informacja dotycząca warunków zaliczenia przedmiotu, niezbędne materiały oraz test zaliczeniowy, którego rozwiązanie będzie wymagane w terminie do dnia 12 listopada 2023 r.

Zaliczenia będą wpisywane do protokołów elektronicznych w systemie informatycznym uczelni.

Osoby, które kontynuują studia na drugim stopniu, a mają zaliczenie z pierwszego stopnia studiów, proszone są o zgłoszenie tego faktu staroście roku, a starosta, zbiorczo, za pomocą czatu na MS Teams lub e-mailem przekaże niżej podanym koordynatorom przedmiotu – zgodnie z przypisanym Wydziałem.

Wróć do góry