W Krakowie, w trakcie międzynarodowej konferencji Croatian relations of John Paul II in memories, on the 20th anniversary of the third pilgrimage to Croatia and the hundredth in the world as a pilgrim pope” zorganizowanej przez Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, prof. dr hab. Elżbieta Osewska odebrała Medal Stulecia Niepodległości, przyznany przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę.

Jak podaje strona internetowa Prezydenta RP, „Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem nadawanym osobom żyjącym, które poprzez:

1) pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,

2) walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,

3) aktywną działalność zawodową i społeczną,

4) twórczość naukową, literacką i artystyczną,

– przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.”

Medal został wręczony przez doradcę Prezydenta, Piotra Nowackiego oraz I Wicewojewodę Małopolski, Ryszarda Pagacza. Okazją była wspomniana konferencja, podczas której prof. Osewska wygłosiła referat: „John Paul II perceived in Croatia as the Promoter of the Family”.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor otrzymanego wyróżnienia.

Wróć do góry