Stypendium Ministra Obrony Narodowej, którego beneficjentem może zostać student uczelni cywilnej, zostało określone na poziomie połowy uposażenia szeregowego zawodowego, tj. 2 480 zł. Tryb składania i przyznawania stypendiów obejmuje złożenie do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji następujących wniosków o:

– przyznanie stypendium;
– powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (w trakcie studiów);
– powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego (po ukończeniu studiów);
– powołanie do zawodowej służby wojskowej (po zdaniu egzaminu oficerskiego).

Szczegółowe informacje znaleźć można w Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy (wojsko-polskie.pl) oraz w Wojskowych Centrach Rekrutacji.

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia.

Wróć do góry