Akademia Tarnowska otrzymała ministerialną zgodę na rozpoczęcie kształcenia na kierunku lekarskim. Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony w 2024 roku. Kształcenie na tym kierunku trwać będzie 12 semestrów, ma ogólnoakademicki profil i kończy się zdobyciem tytułu zawodowego lekarza. Co warto podkreślić: uzyskany dyplom uznawany jest automatycznie w całej Unii Europejskiej oraz jest równoważny z dyplomem każdej uczelni kształcącej na kierunku lekarskim.

Decyzję o udzieleniu Akademii Tarnowskiej pozwolenia na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim z rąk Ministra Edukacji i Nauki, dr hab. Przemysława Czarnka odebrała Rektor Akademii Tarnowskiej dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni.

To kolejna uczelnia, która podjęła się ogromnego wyzwania i podjęła się wielkich obowiązków – mówił szef MEiN podczas uroczystości, w której uczestniczyli także parlamentarzyści z regionu.

Minister podkreślał, że utworzenie kierunku lekarskiego i kształcenie przyszłych lekarzy to ogromne wyzwanie naukowe i dydaktyczne dla całej uczelni. – Podjęcie się stworzenia kierunku lekarskiego i kształcenia lekarzy na wysokim poziomie, bo tylko na takim poziomie kształci się w Polsce, bo tylko na taki poziom pozwalają standardy kształcenia lekarzy, to jest ogromny trud, za który pani rektor i całej kadrze, całemu kierownictwu, senatowi i profesorom Akademii Tarnowskiej bardzo dziękuję – mówił Przemysław Czarnek.

Szef MEiN podkreślał, że w Polsce są duże braki kadrowe w zawodach medycznych, szczególnie wśród lekarzy. Szacuje się, że brakuje ich ok. 40 tys. Rozwiązaniem tego problemu jest otwieranie nowych kierunków lekarskich w takich uczelniach jak Akademia Tarnowska. – Dlatego konieczne jest zdecydowane zwiększenie liczby studentów przyjmowanych na studia lekarskie – podsumował Minister Edukacji i Nauki.

– Stajemy przed historyczną szansą, ale też wielkim wyzwaniem. Jestem pewna, że podołamy, bo do uruchomienia tego prestiżowego kierunku przygotowywaliśmy się już od kilku lat. Mimo niemal pełnej gotowości, aby dać równe szanse wszystkim chętnym do podjęcia studiów na tym kierunku, zdecydowaliśmy, że pierwszy nabór przeprowadzimy w przyszłym roku, a zakwalifikowani do przyjęcia naukę rozpoczną w roku akademickim 2024/25 – wyjaśnia Rektor Akademii Tarnowskiej, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni.

– Jednocześnie dziękuję i gratuluję wszystkim osobom, które wykonały tytaniczną pracę, przygotowując wniosek o uruchomienie tych studiów, jak również wszystkim życzliwym nam osobom z otoczenia społeczno-gospodarczego, które nas w tych działaniach wspierały – dodaje Rektor Kołpa.Osobne słowa podziękowania należą się naszym partnerom ze szpitali, klinik i uczelni medycznych, bez których wsparcia uruchomienie kierunku lekarskiego nie byłoby możliwe.

Większość zajęć odbywać się będzie na kampusie Akademii Tarnowskiej. Zajęcia kliniczne w szpitalach w Tarnowie, regionie tarnowskim oraz Krakowie.

– Wiem, że sporo medialnych wątpliwości budziła kwestia zajęć z anatomii. Pragnę wszystkich uspokoić, że mamy w tej sprawie deklarację Collegium Medicum UJ i nasi studenci będą korzystać z prosektorium w Krakowie – wyjaśnia Rektor Kołpa. – Warto jednak dodać, że z bardzo ciekawą propozycją wyszedł Pan Marcin Kuta, dyrektor Szpitala Szczeklika w Tarnowie. Zakłada ona wspólną ze szpitalem inwestycję rozbudowy i dostosowania prosektorium w „Szczekliku” do akademickich potrzeb. Według wstępnych harmonogramów, mogłoby ono być gotowe już w przyszłym roku – dodaje Małgorzata Kołpa.

Uczelnia kończy także etap projektowania nowego budynku, który miałby stanąć na kampusie Akademii i służyć przede wszystkim studentom kierunku lekarskiego.

Program studiów zakłada ogółem 5716 godzin zajęć w ciągu całego, sześcioletniego cyklu kształcenia. – 960 godzin stanowić będzie praktyczne nauczanie kliniczne, 1180 – nauki kliniczne niezabiegowe, 985 – nauki kliniczne zabiegowe, 615 godzin – nauki przedkliniczne, 600 godzin – praktyka, 545 – naukowe podstawy medycyny, po 320 godzin – nauki behawioralne i społeczne z elementami profesjonalizmu oraz nauki morfologiczne 320, prawne i organizacyjne aspekty medycyny 120, a 71 godzin zajęcia uzupełniające – wylicza dr Monika Łabuzek, Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia Akademii Tarnowskiej.

– Zadbaliśmy także o profesjonalną kadrę akademicką. Będą u nas pracować najlepsi lekarze-specjaliści z Tarnowa, regionu oraz Krakowa. Taka kadra plus nowoczesna infrastruktura Wydziału Ochrony Zdrowia oraz zaplecze kliniczne naszych partnerów pozwala nam z optymizmem patrzyć w przyszłość i zapewnić odpowiednią, wysoką jakość kształcenia – dodaje dr Monika Łabuzek i przypomina, że kierunki medyczne są obecne w ofercie Akademii Tarnowskiej od ponad 20 lat.

– Jestem niezwykle podekscytowana szansą, jaka otwiera się przed naszą Uczelnią. Uzyskanie statusu akademickiego, zdobycie uprawnień do prowadzenia nowych kierunków, m.in.: prawa, psychologii oraz kierunku lekarskiego to wspaniałe informacje nie tylko dla nas, ale także dla całego regionu tarnowskiego. Dokonujemy niezwykłej transformacji, zmieniając się w pełnoprawny ośrodek akademicki – kończy prof. Kołpa.

W informacji wykorzystano zdjęcie oraz wypowiedzi Ministra Edukacji i Nauki ze strony MEiN.

Wróć do góry