Sukcesem zakończyła się pierwsza w historii Uczelni misja radiosondy stratosferycznej. 29 lipca studenci i pracownicy Akademii Tarnowskiej wypuścili z terenu kampusu balon z podwieszonym ładunkiem, który opuścił troposferę i wzniósł się na wysokość 34,5 kilometra nad ziemią.

Po otrzymaniu zgody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej balon napełniony helem, zaopatrzony w radiosondę i kamerę 360 stopni, wystartował z Tarnowa przed południem, a po około trzygodzinnym locie został przechwycony pod Dębicą.

Kamera po dotarciu do stratosfery wykonała serię zdjęć, a czujniki zarejestrowały dane meteorologiczne. Odczyty w najbliższym czas będą analizowane przez studentów i naukowców AT.

Jest to może mały krok dla lotów stratosferycznych, ale duży krok dla Akademii Tarnowskiej – mówi dr inż. Robert Wielgat, Kierownik Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki.

Powodzenie misji jest zasługą członków Koła Naukowego Elektroników AMPER: studentów elektroniki i telekomunikacji, mechatroniki, inżynierii materiałowej i wzornictwa. Opiekę merytoryczną sprawowali wykładowcy Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki. Projektem kieruje mgr inż. Maciej Witek.

Bezpieczeństwo uczestnikom wypuszczania balonu zapewnili strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej Jodłówka-Wałki. Naukowcy skorzystali także z pomocy Tarnowskiego Klubu Krótkofalowców i Modelarzy SP9KAO.

Aby sondę namierzyć, potrzebowaliśmy znaku, który użyczył nam jeden z krótkofalowców. Jest to liczba, którą programuje się w nadajniku radiosondy i później nadajnik ten znak wysyła, przez co radiosonda może być przez to zidentyfikowana – tłumaczy dr. inż. Robert Wielgat.

Studenci pracują już nad kolejnymi misjami sond stratosferycznych; najbliższa zostanie wysłana w drugiej połowie września.

Projekt został sfinansowany w ramach projektu SKN/SP/536270/2022 pt. „System kontroli naziemnej radiosond stratosferycznych” dofinansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Wróć do góry