7 września w Auli im. Jana Szczepanika Akademii Tarnowskiej odbędzie się, organizowana przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, pierwsza konferencja z cyklu „Małopolska lokalna”. W trakcie wydarzenia uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytania: co stanowi siłę napędową obszarów wiejskich w Małopolsce, jakie wyzwania czekają Małopolskę lokalną i w jaki sposób skutecznie komunikować się w zakresie ekologii.

Podczas spotkania główny nacisk zostanie położony na wątki związane ze zrównoważonym rozwojem Małopolski lokalnej, zwłaszcza w kontekście wyzwań demograficznych, środowiskowych oraz gospodarczych i zmieniającego się w związku z tym charakteru obszarów wiejskich i podmiejskich.

W sesjach inspiracyjnych uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami w zakresie komunikacji instytucji z obywatelami na temat ekologii. Będzie też możliwość skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Podczas wydarzenia zostaną także zaprezentowane wyniki badań Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

W wydarzeniu udział weźmie Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

REJESTRACJA

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wróć do góry