Bardzo dobra informacja dotarła do nas z Warszawy. W wyniku złożonego przez Uczelnię odwołania od przyznanej kategorii naukowej B w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, Minister Edukacji i Nauki – decyzją z dnia 30 stycznia 2023 r. – przyznał Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie kategorię naukową B+ w dyscyplinie automatyka elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Warto od razu wyjaśnić, że zmiana nazwy dyscypliny z „automatyka, elektronika i elektrotechnika” na „automatyka elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne” wynika ze zmian prawnych wprowadzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

– Cieszymy się, że Pan Minister uznał nasze osiągnięcia naukowe za znaczące i zdecydował się podwyższyć kategorię naukową do B+ w wyniku złożonego odwołania – mówi dr inż. Robert Wielgat, uczelniany koordynator zespołu N w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. – Mamy nadzieję, że w związku z rozpoczętym już kolejnym okresem ewaluacyjnym (2022–2025), wysoka ocena uzyskana za pracę w poprzednim okresie ewaluacyjnym będzie dla całego zespołu motywacją do wzmożenia wysiłków publikacyjnych, aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów badawczych, a także intensyfikacji współpracy z otoczeniem gospodarczym – dodaje.

– Po raz kolejny serdecznie gratuluję wszystkim pracownikom badawczo-dydaktycznym tworzącym zespół N w tej dyscyplinie. Cieszę się, że nasze odwołanie zostało uznane i głęboko wierzę, że decyzja ta będzie dodatkowym bodźcem motywacyjnym dla naszych naukowców, także z innych dyscyplin – mówi Rektor ANS w Tarnowie, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni.

Dodajmy, że decyzją z sierpnia 2022 ANS w Tarnowie otrzymała kategorię naukową także w drugiej dyscyplinie – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. W tym przypadku była to kategoria A. Więcej na ten temat – TUTAJ.

Ewaluacja naukowa jest prowadzona co 4 lata, w obrębie dyscyplin naukowych i artystycznych (przyjęty w ostatniej ocenie okres pięcioletni był spowodowany pandemią COVID-19). W wyniku przeprowadzonej ewaluacji uczelnie uzyskują kategorie naukowe (A+, A, B+, B, C).

Ewaluacja prowadzona jest w trzech obszarach:

  • Kryterium I – poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej (w tym również w zakresie działalności artystycznej).
  • Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych.
  • Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.
Wróć do góry