Zakład Chemii oraz Studenckie Koło Naukowe „OZON” serdecznie zapraszają wszystkich członków oraz opiekunów Studenckich Kół Naukowych do wzięcia udziału w Sesji Studenckich Kół Naukowych, która odbędzie się w dniu 17 maja 2016 r., w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Tematem przewodnim spotkania będzie „Interdyscyplinarność badań naukowych jako droga do wielkich odkryć naukowych

W programie organizatorzy przewidują:

  • wygłoszenie krótkich referatów z działalności/badań prowadzonych przez Koła Naukowe,
  • debatę na temat stworzenia platformy dla wymiany naukowej między młodymi badaczami/Kołami Naukowymi zajmującymi się lub zainteresowanymi zagadnieniami badań interdyscyplinarnych,
  • naukowy speed-dating,

Miejsce konferencji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

Ważne daty:

  • zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu wraz z tematem wystąpienia: 30 kwietnia 2016 r.
  • nadsyłanie abstraktów: 7 maja 2016 r.

Ważne dokumenty:

Szczegółowy plan konferencji zostanie ogłoszony po terminie przyjmowania abstraktów. Zgłoszenia oraz abstrakty należy przesyłać na adres: pwsztarnowozon@gmail.com


Aktualności:

  • Rejestracja wszystkich uczestników Konferencji odbywać się będzie od godziny 8.00 – 9.00 w Budynku C (obok Auli).
  • Prezentację w formacie ppt, pptx lub pdf należy dostarczyć obsłudze technicznej na przerwie poprzedzającej sesję, na której zaplanowano dane wystąpienie.
  • Program konferencji można pobrać tutaj.
  • Abstrakty wszystkich wystąpień na stronie konferencji w postaci elektronicznej można pobrać tutaj.
  • Szczegóły dotyczące dojazdu i miejsca odbywania się konferencji można pobrać tutaj.
Wróć do góry