Koordynator ds. przedsiębiorczości akademickiej zaprasza na serię wykładów dla studentów PWSZ w Tarnowie z zakresu działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wykłady będą prowadzone przez pracowników-specjalistów ZUS Oddział w Tarnowie. Wykłady odbędą się dzięki podpisanej z Zakładem umowie o współpracy.

TERMINY I TEMATYKA WYKŁADÓW

1. „Obowiązki Płatnika Składek związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej” – prowadząca: Sabina Wójcik, ZUS Oddział w Tarnowie. Wykład odbędzie się dnia 10.12 .2021 r., godz. 13.15, MS TEAMS kod zespołu: jc760vf.

2. „Elektroniczna forma komunikacji z ZUS” – prowadzący Łukasz Mazur, ZUS Oddział w Tarnowie. Wykład odbędzie się dnia 15.12.2021 r., godz. 9.45, sala C 313.

3. „ZUS dla studenta” (dla studentów, którzy nie brali dotąd udziału w wykładach z ZUS) – prowadzący Łukasz Mazur, ZUS Oddział w Tarnowie. Wykład odbędzie się dnia 15.12.2021 r. godz. 13.15, MS TEAMS kod zespołu: s2h2re6.

Wróć do góry