Studenci Katedry Administracji, w ramach przedmiotu Stosunki służbowe w służbach, inspekcjach i strażach, gościła Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie – ppłk. Macieja Możdżenia oraz por. Beatę BańdurRzeczniczkę Prasową Zakładu Karnego w Tarnowie. W spotkaniu uczestniczyli studenci III roku Administracji, specjalności administracja bezpieczeństwa wewnętrznego.

Celem spotkania było zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w Służbie Więziennej, strukturą organizacyjną, typami i rodzajami zakładów karnych i aresztów śledczych oraz realiami polskiego więziennictwa.

Zaproszeni Goście przybliżyli także problematyka celów i zasad odbywania kary pozbawienia wolności, a także działań wspomagających ich realizację.

Studenci poznali m.in. zasady udziału osób odbywających karę pozbawienia wolności w zajęciach edukacyjnych, możliwości świadczenia przez nich pracy, czy uczestnictwa skazanych w zajęciach kulturalno-oświatowych. Poznali także przykłady działań resocjalizacyjnych, sposoby dyscyplinowania i nagradzania skazanych oraz możliwości kontaktowania się ze światem zewnętrznym.

Zaproszeni Goście przedstawili filmy stanowiące swoisty wirtualny spacer po Zakładzie Karnym w Tarnowie, który pozwolił studentom zobaczyć świat „za murami” z innej, wewnętrznej perspektywy.

Pani Rzecznik odpowiadała na liczne pytania studentów, dotyczących przede wszystkim specyfiki pracy w warunkach służby czy problemów wiążących się ze stałymi kontaktami z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności.

Ze względu na zagrożenia epidemiologiczne wydarzenie odbywało się w formie zdalnej.

Spotkanie z przedstawicielami SW było pierwszym wydarzeniem z zaplanowanego cyklu, który realizowany będzie w bieżącym roku akademickim w Katedrze Administracji. W najbliższym czasie studenci będą mogli poznawać procesy tworzenia prawa dzięki spotkaniu z parlamentarzystą oraz specyfikę pracy i zadania Państwowej Inspekcji Pracy dzięki spotkaniu z inspektorem pracy.

Organizatorem i koordynatorem powyższych działań jest Studenckie Koło Naukowe „Lex”.

Wróć do góry