Kolejny wykład z cyklu Tarnowskich Piątków Chemicznych w roku akademickim 2021/2022, kierowany do uczniów szkół podstawowych, odbył się 10 grudnia 2021 roku.  Wykład pod tytułem „Od starożytności po współczesność – koncepcje budowy atomu” wygłosił nauczyciel akademicki Katedry Chemii –  dr inż. Piotr Niemiec. Podczas wykładu zapoznał uczniów z pierwszymi koncepcjami budowy materii poczynając od starożytnych Indii i Grecji (Puran, teoria schematonów Leukipposa, pełni oraz próżni Demokryta, brył Platona) przechodząc przez średniowiecze (poglądy Gassendiego, Boyla, Newtona, Boskowica czy Daltona) aż do początków XX wieku (model ciastka z rodzynkami Kelvina-Thomsona, model planetarny Rutherforda,  model atomu Bohra, model sześcianu Lewisa) i kończąc na mechanice falowej Schrödingera.

Po wykładzie miał miejsce krótki pokaz doświadczeń chemicznych przygotowany przez Naukowe Koło Chemików OZON.

Na kolejny Tarnowski Piątek Chemiczny organizowany przez Katedrę Chemii i przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych zapraszamy 11 marca 2022. Temat wykładu: „Kosmetyki upiększające dawniej i dziś”.

Katedra Chemii PWSZ w Tarnowie organizuje również Tarnowski Konkurs Chemiczny na który zapraszamy uczniów szkół podstawowych:

https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/tarnowski-konkurs-chemiczny/

 

Wróć do góry