Studenci i pracownicy Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ w Tarnowie, wzięli udział w niezwykle ważnym wydarzeniu – Szczycie Cyfrowym ONZ – IGF 2021, który odbył się w Katowicach. Członkowie SKN Manager w składzie: Karolina Czapkowicz, Anna Zachara, Paweł Kozioł, Paweł Paciorek uczestniczyli w wydarzeniu stacjonarnie, biorąc udział w ciekawych sesjach zorganizowanych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Uczestniczyli oni m.in. w Ceremonii Otwarcia IGF 2021, podczas której głos zabierali Prezydent RP – Andrzej Duda, Premier RP – Mateusz Morawiecki, oraz Podsekretarz Generalny ONZ – Liu Zhenmin.

Dodatkowo członkowie SKN Manager uczestniczyli w kilku bardzo interesujących sesjach m.in.:

 • IGF 2021 HIGH LEVEL EXCHANGE PANEL: Global economic recovery – where are we at?”, której przedmiotem było wykorzystanie szansy ożywienia gospodarczego na zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój wielu krajów świata.

 • IGF 2021 Day 0 Event #101 Internet – safety and development of children and young people – educational, social and legal consequences.”. Dotyczyła ona dyskusji o Internecie, jako przestrzeni do aktywności poznawczej i twórczej, w której uczniowie mogą nawiązywać kontakty towarzyskie, budować wspólnoty, a równocześnie ma miejsce wykluczenie i destrukcja.

 • IGF 2021 Day 0 Event #124 Are we all e-wasted? Sustainable Dialogue in the Museum of Communication in Bern. Visit and Podium.”, czyli 75 minut interaktywnego, hybrydowego wydarzenia poświęconego wpływowi naszego cyfrowego życia na środowisko, zorganizowane wokół wirtualnej wycieczki po Muzeum Komunikacji w Bernie w Szwajcarii.

 • IGF 2021 HIGH LEVEL EXCHANGE PANEL: Building equitable employment conditions and competences for the future of work.”.

 • IGF 2021 HIGH LEVEL EXCHANGE PANEL: Governance models to promote inclusive and diverse business development – what stands in the way?”

 • IGF 2021 WS #279 Fighting disinformation as a cybersecurity challenge”

Ciekawym przeżyciem dla studentów uczestniczących stacjonarnie w wydarzeniu był koncert w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz uroczysty bankiet dla uczestników Szczytu.

Równolegle z delegacją obecną w Katowicach, wykładowcy WAE: dr Krzysztof Chmielarz, dr Dorota Koptiew, prof. Uczelni, mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy oraz studenci pierwszego roku Ekonomii brali udział zdalnie w wielu sesjach i warsztatach:

 • Cyberbezpieczne miasta przyszłości;

 • Łączymy ludzi na całym świecie;

 • Digital Brain;

 • Business-academia collaboration. New skills gateway and innovation nest;

 • Do we know how much our data is worth?;

 • IGF 2021 Main Session: How Can We Achieve a Multilingual Internet?;

 • E-Waste Management – How do we achieve a Circular Economy?;

 • Security of digital products – A coordinated approach;

 • A Toolkit to Measure and Shape an Inclusive Digital Economy.

Udział naszych Studentów i Wykładowców w Szczycie ONZ, dał możliwość nie tylko poszerzenia spojrzenia na omawiane problemy, ale umożliwił także nawiązanie kontaktów i wymianę poglądów.

Internet Governance Forum/Światowe Forum Zarządzania Internetem było międzynarodowym spotkaniem z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, umożliwiającym globalną dyskusję o rozwoju Internetu.

W Forum wzięli udział ustawodawcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych, a kilka tysięcy osób z całego globu dyskutowało o możliwościach i wyzwaniach stawianych przez Internet, a także sposobach pełnego wykorzystania jego potencjału.

Wróć do góry