Studenci II roku kierunku praca socjalna ramach zajęć z metodyki pracy socjalnej gościli przedstawicieli tarnowskich służb: sierż. sztab. Kingę Siedlecką – Dzielnicową Komisariatu Policji Tarnów- Zachód oraz Pawła Dziurę – Starszego Inspektora Straży Miejskiej w Tarnowie.

Podczas spotkania goście przedstawili specyfikę swojej pracy w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem problemu społecznego jakim jest bezdomność. Spotkanie było okazją do praktycznego zapoznania się studentów z zasadami interdyscyplinarnej współpracy między służbami w celu poszukiwania skutecznych sposobów rozwiązania problemów społecznych.

Wróć do góry