Rola przedsiębiorstw społecznych i wolontariatu w kształtowaniu społeczności lokalnych – konferencja naukowa pod takim hasłem odbędzie się już w najbliższy wtorek, 7 grudnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia są Katedra Ekonomii i Katedra Pracy socjalnej Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ.

Plan Konferencji

  • 15.30 – 15.40 Otwarcie Konferencji – J. M. Rektor PWSZ w Tarnowie – dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni, PWSZ w Tarnowie
  • 15.40 – 16.00 „Wpływ wolontariatu na kształtowanie społeczności lokalnych” – dr hab. Robert Kłaczyński, prof. Uczelni, PWSZ w Tarnowie
  • 16.00 – 16.20 „Wolontariat z osobami w kryzysie bezdomności – organizacje pozarządowe w rozwiązywaniu problemów lokalnych” – Jakub Wrona, Jakub Słowik, Fundacja Społeczna Progres
  • 16.20-16.35 „Wolontariat sposobem na zdobycie doświadczenia” – Natalia Chruściel, Ewelina Piękosz, SKN Katedry Pracy socjalnej Caritas et Iustitia
  • 16.35 – 16.50 „Przedsiębiorstwa społeczne i ich wpływ na społeczność lokalną na przykładzie spółdzielni socjalnych” – Bernadetta Paw – Prezes Zarządu, Spółdzielnia Socjalna Serwis,
  • 16.50 – 17.10 „Wkład wolontariatu w działania przedsiębiorstwa społecznego” – Agnieszka Sroka – Kierownik, Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, subregion tarnowski
  • 17.10 – 17.20 „Wolontariat w terminalnej fazie choroby. Z perspektywy kapelana szpitala i hospicjum”– ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn prof. Uczelni, PWSZ w Tarnowie
  • 17.20 – 17.30 Zakończenie Konferencji 

  Konferencja odbędzie się w najbliższy wtorek, 7 grudnia, początek o godz. 15.30, sala A 120.

Wróć do góry