Rozpoczęcie roku akademickiego 2008/2009
Uwaga studenci I roku studiów, przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2008 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2008/2009 zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym zaczynają się dnia 1 października 2008 r. tj. w środę. Szczegółowe informacje na temat planu studiów, godzin rozpoczęcia zajęć (szczególnie termin pierwszego zjazdu w przypadku studentów studiów niestacjonarnych) itp. należy uzyskiwać w Sekretariatach właściwych Instytutów.

Administracja Uczelni– numery pokojów i telefonów >>>

Studia/Organizacja roku akademickiego >>>

Wróć do góry