Senat Akademii Tarnowskiej Uchwałą Nr 3/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku powołał Uczelnianą Komisję Wyborczą: https://bip.atar.edu.pl/uchwala/u-3-2024

Na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2024 r. Uchwałą nr 1/2024 Uczelniana Komisja Wyborcza dokonała wyboru swoich organów to jest Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-1-2024-2

Na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2024 r. uchwałą nr 2/2024 Uczelniana Komisja Wyborcza ogłosiła terminarz wyborów Rektora oraz wyborów kolegium elektorów na kadencję 2024 – 2028: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-2-2024-2

Jednocześnie na tym samym posiedzeniu, Uchwałą nr 3/2024 Uczelniana Komisja Wyborcza wyznaczyła termin do składania pisemnych oświadczeń o przynależności do określonej grupy wyborczej: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-3-2024-1

Uczelniana Komisja Wyborcza 9 lutego 2024 r. podjęła Uchwałę nr 4/2024 w sprawie ustalenia liczby członków Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-4-2024-1

9 lutego 2024 r. Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła także Uchwałę nr 5/2024 w sprawie określenia wzorów kart zgłoszeniowych i oświadczeń w wyborach do Kolegium Elektorów: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-5-2024

Natomiast Uchwała nr 6/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Tarnowskiej z dnia 9 lutego 2024 r. dotyczy określenia wzorów kart zgłoszeniowych i oświadczeń w wyborach Rektora: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-6-2024

Zarządzeniem Nr 7/2024 Rektora Akademii Tarnowskiej z dnia 9 lutego 2024 r. wprowadzona została procedura składania oświadczeń lustracyjnych lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez kandydatów do objęcia lub wykonywania określonych funkcji publicznych w Akademii Tarnowskiej: https://bip.atar.edu.pl/zarzadzenie/z-7-2024

Uczelniana Komisja Wyborcza na posiedzeniu 13 lutego 2024 r. podjęła Uchwałę nr 7/2024 w sprawie ustalenia kompetencji Uczelnianej Komisji Wyborczej do uznawania za nieważne zgłoszeń osoby nieuprawnionej jako kandydata do Kolegium Elektorów oraz dotkniętych brakami formalnymi zgłoszeń kandydata do Kolegium Elektorów i zgłoszeń kandydata na Rektora: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-7-2024 oraz Uchwałę nr 8/2024 sprawie wyznaczenia terminu do składania oświadczeń lub informacji lustracyjnych https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-8-2024.

20 lutego 2024 r. Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła Uchwałę nr 9/2024 w sprawie ustalenia listy kandydatów do Kolegium Elektorów: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-9-2023-2 oraz Uchwałę nr 10/2024 w sprawie ustalenia dat organizacji zebrań wyborczych w wyborach przedstawicieli pracowników do Kolegium Elektorów: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-10-2023-2.

7 marca 2024 r. Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Tarnowskiej podjęła Uchwałę nr 11/2024 w sprawie zmiany daty otwartego zebrania prezentującego kandydatów na Rektora z udziałem społeczności akademickiej: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-11-2024

11 marca 2024 r. Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Tarnowskiej podjęła Uchwała nr 12/2024 w sprawie ogłoszenia składu Kolegium Elektorów w kadencji 2024-2028: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-12-2024

23 lutego Uczelniana Komisja Wyborcza wydała Komunikat nr 1/2024 dotyczący listy kandydatów na Rektora w kadencji 2024–2028: https://bip.atar.edu.pl/artykul/komunikat-nr-1-2024.

7 marca 2024 r. Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Tarnowskiej wydała Komunikat nr 2/2024 dotyczący przebiegu otwartego zebrania prezentującego kandydata na Rektora z udziałem społeczności akademickiej:
https://bip.atar.edu.pl/artykul/komunikat-nr-2-2024

11 marca 2024 r. Uczelniana Komisja Wyborcza wydała Komunikat nr 3/2024 dotyczący ostatecznie wskazanych kandydatów na Rektora w kadencji 2024–2028: https://bip.atar.edu.pl/artykul/komunikat-nr-3-2024

Opis sylwetki kandydata na Rektora – dr hab. Małgorzaty Kołpy, prof.AT: https://bip.atar.edu.pl/artykul/sylwetka-kandydata-na-rektora


Uchwała nr 14/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Tarnowskiej z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia terminarza wyborów do Senatu na kadencję 2024 – 2028: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-14-2024

Uchwała nr 15/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Tarnowskiej z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia terminu do składania oświadczeń lub informacji lustracyjnych: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-15-2024

Uchwała nr 16/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Tarnowskiej z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie określenia wzorów kart zgłoszeniowych i oświadczeń w wyborach do Senatu Akademii Tarnowskiej: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-16-2024

Uchwała nr 17/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Tarnowskiej z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie określenia liczby członków i szczegółowego rozkładu  mandatów w Senacie Akademii Tarnowskiej w kadencji 2024 – 2028: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-17-2024

Uchwała nr 18/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Tarnowskiej z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia dat organizacji zebrań wyborczych w wyborach przedstawicieli pracowników do Senatu: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-18-2024

Uchwała nr 19/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Tarnowskiej z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów do Senatu: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-19-2024

Uchwała nr 20/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Tarnowskiej z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie przedłużenia terminu na zgłaszanie kandydatów do Senatu w wybranych grupach pracowników: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-20-2024

Uchwała nr 21/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Tarnowskiej z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie przedłużenia terminu do składania oświadczeń lub informacji lustracyjnych: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-21-2024

Uchwała nr 22/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Tarnowskiej z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów do Senatu: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-22-2024

Uchwała nr 23/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Tarnowskiej z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie przedłużenia terminu na zgłaszanie kandydatów do Senatu przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-23-2024

Uchwała nr 24/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Tarnowskiej z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia daty organizacji dodatkowego zebrania  wyborczego w grupie pozostałych nauczycieli akademickich w wyborach przedstawicieli pracowników do Senatu: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-24-2024

TERMINARZ

Wróć do góry