Senat Akademii Tarnowskiej Uchwałą Nr 3/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku powołał Uczelnianą Komisję Wyborczą: https://bip.atar.edu.pl/uchwala/u-3-2024

Na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2024 r. Uchwałą nr 1/2024 Uczelniana Komisja Wyborcza dokonała wyboru swoich organów to jest Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-1-2024-2

Na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2024 r. uchwałą nr 2/2024 Uczelniana Komisja Wyborcza ogłosiła terminarz wyborów Rektora oraz wyborów kolegium elektorów na kadencję 2024 – 2028: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-2-2024-2

Jednocześnie na tym samym posiedzeniu, Uchwałą nr 3/2024 Uczelniana Komisja Wyborcza wyznaczyła termin do składania pisemnych oświadczeń o przynależności do określonej grupy wyborczej: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-3-2024-1

Uczelniana Komisja Wyborcza 9 lutego 2024 r. podjęła Uchwałę nr 4/2024 w sprawie ustalenia liczby członków Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-4-2024-1

9 lutego 2024 r. Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła także Uchwałę nr 5/2024 w sprawie określenia wzorów kart zgłoszeniowych i oświadczeń w wyborach do Kolegium Elektorów: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-5-2024

Natomiast Uchwała nr 6/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Tarnowskiej z dnia 9 lutego 2024 r. dotyczy określenia wzorów kart zgłoszeniowych i oświadczeń w wyborach Rektora: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-6-2024

Zarządzeniem Nr 7/2024 Rektora Akademii Tarnowskiej z dnia 9 lutego 2024 r. wprowadzona została procedura składania oświadczeń lustracyjnych lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez kandydatów do objęcia lub wykonywania określonych funkcji publicznych w Akademii Tarnowskiej: https://bip.atar.edu.pl/zarzadzenie/z-7-2024

Uczelniana Komisja Wyborcza na posiedzeniu 13 lutego 2024 r. podjęła Uchwałę nr 7/2024 w sprawie ustalenia kompetencji Uczelnianej Komisji Wyborczej do uznawania za nieważne zgłoszeń osoby nieuprawnionej jako kandydata do Kolegium Elektorów oraz dotkniętych brakami formalnymi zgłoszeń kandydata do Kolegium Elektorów i zgłoszeń kandydata na Rektora: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-7-2024 oraz Uchwałę nr 8/2024 sprawie wyznaczenia terminu do składania oświadczeń lub informacji lustracyjnych https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-8-2024.

20 lutego 2024 r. Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła Uchwałę nr 9/2024 w sprawie ustalenia listy kandydatów do Kolegium Elektorów: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-9-2023-2 oraz Uchwałę nr 10/2024 w sprawie ustalenia dat organizacji zebrań wyborczych w wyborach przedstawicieli pracowników do Kolegium Elektorów: https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-10-2023-2.

TERMINARZ

Wróć do góry