Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników Akademii Tarnowskiej oraz mieszkańców regionu tarnowskiego do zmierzenia się z pięciokilometrową trasą V Biegu Memoriałowego im. Rektora Stanisława Komornickiego, organizowanego przez Katedrę Wychowania Fizycznego i AZS Akademii Tarnowskiej, który odbędzie się 12 maja 2024 r. o godz. 10.00.

Odbywające się od kilku lat biegi memoriałowe są sposobem uczczenia pamięci Rektora Akademii Tarnowskiej dwóch kadencji prof. Stanisława Komornickiego. Rektor był nie tylko wybitnym naukowcem, ale również uznanym w środowisku sędzią wioślarskim i wielkim miłośnikiem sportu. Promowanie aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Tarnowa i okolic, ale przede wszystkim studentów, jest kolejnym celem odbywającego się rokrocznie wydarzenia.

Zgłoszenia oraz wpłaty opłaty startowej organizatorzy będą przyjmować do 9 maja do godz. 18.00 za pośrednictwem STRONY. Osoby niepełnoletnie proszone są o dostarczenie przed startem zgody rodziców lub zgłoszenia z klubu sportowego lub innego stowarzyszenia kultury fizycznej.

Biuro zawodów czynne będzie od godz. 8.30 do 9.45 w okolicy startu. Przed zarejestrowaniem się i udziałem w wydarzeniu warto zapoznać się z Regulaminem biegu.

Prof. dr hab. Stanisław Komornicki urodził się w roku 1949. Karierę naukową rozpoczął po studiach magisterskich (chemia) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie został zatrudniony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (1981), stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych (1994). Tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał w roku 2003.

Z tarnowską uczelnią związany był od niemal dwudziestu lat. Uczestniczył w przedsięwzięciach, które poprzedziły powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Był profesorem w Zakładzie Technologii Materiałów w Instytucie Politechnicznym, prowadził zajęcia z chemii ciała stałego i nauki o materiałach.

Senat powierzył mu sprawowanie funkcji Prorektora ds. Rozwoju Uczelni w latach 2003-2007. Jako pierwszy zastępca rektora zajmował się rozwojem Uczelni, współpracą z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, nadzorował praktyki zawodowe studentów i działalność Studium Pedagogicznego.

Przez dwie kadencje, w latach 2007-2015, jako Rektor kierował tarnowską PWSZ. Jego staraniem rozpoczęto budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego Instytutu Ochrony Zdrowia, który oddano do użytku w 2013 r.

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pełnił kolejno funkcje: w latach 1993-1996 – Prodziekana Wydziału IMiC d/s Kształcenia, w latach 1996-2002 Dziekana Wydziału IMiC.Był specjalistą z zakresu chemii ciała stałego i elektroceramiki. W swoim dorobku naukowym pozostawił 80 publikacji naukowych oraz liczne wystąpienia konferencyjne.

Prof. Stanisław Komornicki działał w towarzystwach naukowych: był przez dwie kadencje wiceprezesem krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, członkiem Towarzystwa Techniki Sensorowej, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, członkiem Polskiej Akademii Nauk. Był promotorem trzech prac doktorskich oraz recenzentem sześciu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauk został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pasją prof. Stanisława Komornickiego był sport, a szczególnie wioślarstwo, uważane na całym świecie za dyscyplinę akademicką. Po zakończeniu kariery sportowej pozostał wierny swojej pasji. Od 1987 r. był międzynarodowym sędzią wioślarskim, a od 2001 r. członkiem Komisji Arbitrów FISA (Międzynarodowej Federacji Towarzystw Wioślarskich). Jako sędzia uczestniczył w największych imprezach sportowych: Igrzyskach Olimpijskich (m.in. w Pekinie i Londynie), mistrzostwach świata.

Wróć do góry