Koordynator ds. Przedsiębiorczości Akademickiej, Studenckie Koło Naukowe „MANAGER” wraz z sekcją AIP zapraszają studentów wszystkich kierunków studiów do zabawy w grze terenowej „Rozkręćmy to!”, której celem jest rozwijanie postaw przedsiębiorczych.

7 czerwca chętne trzyosobowe drużyny przez kilka godzin przemierzając kampus w poszukiwaniu punktów kontrolnych, rozwiązywać będą proste zadania. Dla zwycięzców rozgrywki przewidziano atrakcyjne nagrody.

Karty zgłoszeniowe należy wysyłać na adres sknmanagerat@gmail.com do 5 czerwca. Przed zgłoszeniem drużyny należy zapoznać się z Regulaminem gry.

Wróć do góry