1 czerwca Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie oficjalnie zmieniła statusu oraz nazwę na Akademia Tarnowska. Stosowny wniosek w tej sprawie przeszedł już cały proces legislacyjny (jako ustawa) i został podpisany przez Prezydenta RP. To oznacza, że Tarnów doczekał się Uczelni w pełni akademickiej!

Pozytywne rozpatrzenie wniosku było formalnością, gdyż nasza Uczelnia spełniła wszystkie wymagania prawne i organizacyjne. Najważniejszym wydarzeniem przybliżającym nas do spełnienia marzenia o Akademii Tarnowskiej była zakończona sukcesem ewaluacja naukowa. Przyznanie ANS kategorii B+ w dyscyplinie „automatyka, elektronika i elektrotechnika” (obecna nazwa tej dyscypliny to: „automatyka elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”) oraz kategorii A w dyscyplinie „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki” sprawiło, że w świetle polskiego prawa staliśmy się uczelnią typu akademickiego.

– To stało się niejako „z automatu” i w świetle prawa już od 1 października 2022 r. należymy do grupy uczelni akademickich. Po niemal 25 latach działalności opuściliśmy więc grupę publicznych uczelni zawodowych (należą do niej PUZ, PWSZ i ANS – red.) – tłumaczy Rektor Akademii Tarnowskiej, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni.

– Po pierwsze to spełnienie marzeń, na których ziszczenie ciężko pracowaliśmy od ponad ćwierć wieku, a po drugie – prestiż i olbrzymia szansa rozwojowa nie tylko dla Uczelni, która radzi sobie ostatnio bardzo dobrze, ale przede wszystkim dla Tarnowa i regionu. Głęboko wierzę, że budowa coraz silniejszego ośrodka akademickiego powinna być traktowana priorytetowo nie tylko przez naszą społeczność, ale także przez wszystkie środowiska mogące w tym pomóc. Myślę tutaj o samorządowcach, parlamentarzystach i przedstawicielach otoczenia społeczno-gospodarczego – przekonuje Rektor Kołpa.

A wsparcie będzie potrzebne choćby w kontekście najbliższych planów rozbudowy tarnowskiej Uczelni. Trwają już zaawansowane prace przygotowujące rozbudowę Akademii Tarnowskiej o kolejny budynek naukowo-dydaktyczny zlokalizowany na kampusie. – Pozyskaliśmy w ostatnim czasie środki z kilku zewnętrznych źródeł, o pieniądze nie musimy się więc martwić. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy uda się wbić „pierwszą łopatę” na terenie budowy – zapowiada Rektor Kołpa.

W pełni pasywny, supernowoczesny budynek zostanie połączony z obiektami Wydziału Ochrony Zdrowia. Powstaje on z myślą o wszystkich studentach ze szczególnym uwzględnieniem nowych kierunków, takich jak: prawo, psychologia, technologia i zarządzanie produkcją, czy planowanego kierunku lekarskiego.

Wspomniane wcześniej środki to łącznie ponad 130 mln zł. Część z nich pochodzić ma jednak z Krajowego Planu Odbudowy (ponad 70 mln zł) i wciąż nie wiadomo, kiedy nastąpi ich uruchomienie.

Rozwój Uczelni związany jest także z systematycznym poszerzaniem oferty dydaktycznej. Obecnie Akademia Tarnowska oferuje studia na 27 kierunkach (studia I i II stopnia, jednolite magisterskie). Wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego jest obecnie rozpatrywany; decyzję w tej sprawie powinniśmy poznać w najbliższych miesiącach.

– Nowy rok akademicki rozpoczniemy już jako Akademia Tarnowska. Tak więc spełni się marzenie setek ludzi, którzy w ciągu minionego ćwierćwiecza tworzyli społeczność akademicką Tarnowa. Kolejne cele już mamy wytyczone, nie zamierzamy w najmniejszym stopniu osiadać na laurach. Rozwój mamy bowiem w naszym DNA – kończy Rektor Małgorzata Kołpa.

Rekrutacja na studia rozpocznie się 1 czerwca 2023 i odbywać się będzie w pełni zdalnie. Wszelkie informacje na stronie rekrutacja.anstar.edu.pl.

Wróć do góry