Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej Instytutu Ochrony Zdrowia
Termin rozpoczęcia rozbudowy kampusu uczelnianego staje się coraz bliższy. W dniu 6 lutego br. (środa) J. M. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie Prof. dr hab. Stanisław Komornicki podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej Instytutu Ochrony Zdrowia. W przetargu ogłoszonym w listopadzie ubiegłego roku wzięły udział trzy przedsiębiorstwa: Autorska Pracownia Architektury CAD, LS. PLAN Lambert – Staniszewski Architekci oraz Firma Architektoniczno-Budowlana Archbud. Wybrana została oferta Firmy Architektoniczno-Budowlanej Archbud z Kielc opiewająca na cenę 1.586.000 zł. Firma ta posiada doświadczenie w projektowaniu budynków dla potrzeb edukacyjnych, realizowała m. in. rozbudowę Centrum Dydaktyczno-Rehabilitacyjnego Akademii Medycznej w Lublinie.

Rozstrzygnięty przetarg na dokumentację projektową stanowi pierwszy etap realizacji projektu rozbudowy kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzonej Akademii Tarnowskiej. Planowana inwestycja dla potrzeb Instytutu Ochrony Zdrowia kształcącego studentów na kierunkach fizjoterapia, pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne objąć ma budowę gmachu dydaktycznego z salami wykładowymi i ćwiczeniowymi, a także budynków hali sportowej oraz pływalni.

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, który dnia 27 listopada 2007 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, projekt rozbudowy kampusu PWSZ w Tarnowie dla potrzeb tworzonej Akademii Tarnowskiej został wpisany na listę indykatywną projektów kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Jak stwierdził J. M. Rektor Prof. dr hab. Stanisław Komornicki: podpisanie umowy zbliża nas do rozpoczęcia prac nad realizacją projektu znacznej rozbudowy Uczelni, który będzie w dużej części finansowany ze środków Unii Europejskiej. Ten projekt ma przynieść Uczelni nie tylko budynek dydaktyczny Instytutu Ochrony Zdrowia ale także halę sportową oraz pływalnię, co będzie kolejnym skokiem ilościowym i jakościowym w zakresie bazy dydaktycznej. Liczymy na to, że realizacja tego projektu zostanie zakończona pod koniec roku 2010 lub na początku 2011.

Wróć do góry