Rozpoczęcie budowy Instytutu Ochrony Zdrowia coraz bliższe
Rozpoczęcie inwestycji budowy gmachu Instytutu Ochrony Zdrowia staje się coraz bliższe! 14 lutego w siedzibie tarnowskiej Agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego została zawarta, pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. „Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzonej Akademii Tarnowskiej” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Reprezentujący Zarząd Województwa Małopolskiego Wicemarszałek Roman Ciepiela mówił na temat planowanych inwestycji: „są one ważne i mają strategiczne znaczenie dla rozwoju małopolski – to jest jedno z kryteriów, jakie zostały przyjęte dla zdefiniowania kilkudziesięciu projektów wyłączonych z ogólnej puli i będą realizowane poza konkursami na podstawie decyzji Zarządu Województwa. W ten sposób przyśpieszamy cały proces realizacji”.

Zawarta umowa określa zasady postępowania w celu przygotowania Projektu do realizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a po wypełnieniu jej postanowień dojdzie do zawarcia właściwej umowy o dofinansowanie Projektu. Dofinansowanie wyniesie ok. 9 mln euro.

Warto wspomnieć, że Wicemarszałek Roman Ciepiela gratulując faktu zawarcia umowy, przekazał jednocześnie Rektorowi PWSZ w Tarnowie Prof. dr. hab. Stanisławowi Komornickiemu pamiątkowy zegar mający odmierzać czas realizacji inwestycji.

Wróć do góry