Rekrutacja – wyniki
Zapraszamy do zapoznawania się z wynikami postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w roku akademickim 2008/2009. Znane już są listy przyjęć na wszystkie kierunki i specjalności. Kandydaci na I rok studiów legitymujący się starą maturą mogą zapoznać się z wynikami egzaminu wstępnego na filologie obce. Listy zakwalifikowanych są dostępne również na tablicach ogłoszeń w budynku głównym Uczelni.

Przypominamy jednocześnie, że wyniki postępowania rekrutacyjnego (informacje o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do przyjęcia na I rok studiów) rozsyłane będą również na indywidualne konta w systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia muszą w terminie od 25 lipca do 12 sierpnia br. dokonać wpisu na studia oraz uzupełnić wymagane dokumenty. Skierowania na badania lekarskie będą wydawane w trakcie zapisów. Szczegółowe informacje na temat procedury zapisu na studia odnaleźć można również w dziale Rekrutacja.

Informacje o wynikach rekrutacji >>>

Informacja o procedurze zapisu na studia (PDF)

Wróć do góry