Rekrutacja – progi punktowe
Dostępna jest informacja o progach punktowych dla wszystkich kierunków i specjalności. Przypominamy, że kandydaci którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia otrzymają drogą pocztową decyzję negatywną, od której, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, mogą wnieść odwołanie (w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych) lub złożyć prośbę o ponowne rozpatrzenie podania o przyjęcie na studia.

Odwołanie lub prośbę należy składać w Sekretariacie odpowiedniego Instytutu:
Instytut Administracyjno-Ekonomiczny – administracja, ekonomia – A027
Instytut Humanistyczny – filologia polska – A021
Instytut Humanistyczny – filologie: angielska, germańska, romańska – A022
Instytut Matematyczno-Przydorniczy – chemia, matematyka, ochrona środowiska – A026
Instytut Ochrony Zdrowia – fizjoterapia, pielęgniarstwo – A017
Instytut Ochrony Zdrowia – wychowanie fizyczne – A016
Instytut Politechniczny – elektronika z telekomunikacją, elektronika, informatyka, inżynieria materiałowa – C07.

Podanie można złożyć osobiście lub przesłać pocztą listem poleconym (prosimy o załączenie kserokopii decyzji negatywnej).

Przypominamy o konieczności dokładnego przeczytania całości sentencji decyzji negatywnej!

Informacja o progach punktowych dla poszczególnych kierunków i specjalności (PDF)

Wróć do góry