Kurs wyrównawczy z chemii dla studentów I roku chemii, ochrony środowiska, inżynierii materiałowej
Instytut Matematyczno-Przyrodniczy organizuje kurs wyrównawczy z chemii dla osób przyjętych na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na kierunki : chemia, ochrona środowiska, inżynieria materiałowa.

Liczba słuchaczy w grupie : 12
Ilość godzin : 16
Termin : wrzesień
Cena kursu : 160,00 zł (10zł / 1godz.)

Tematyka zajęć będzie obejmowała następujące zagadnienia:
– podział, budowa i nazewnictwo związków nieorganicznych
– różne typy reakcji chemicznych
– stechiometria
– przeliczanie stężeń

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, pok. 026 (parter) w poniedziałki, wtorki, środy oraz piątki w godz. od 10.00 – 15.00, tel. 6316-530, 6316-529.

Przy dokonaniu wpisu niezbędne będzie przedstawienie dowodu wpłaty na konto PWSZ
w Tarnowie : BPH S.A. Oddział Tarnów Nr 93 1240 4748 1111 0000 4881 0575 (wpłaty można dokonać również w kasie uczelni od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00, pokój 015, parter)

ZAPRASZAMY !

Wróć do góry