Przyjęcia w ramach odwołań i ponownych próśb
Zapraszamy do zapoznawania się z listami kandydatów zakwalifikowanych w drodze pozytywnego rozpatrzenia ponownej prośby o przyjęcie na I rok studiów w roku akademickim 2008/2009.

Obecnie trwa wysyłka decyzji pozytywnych i negatywnych drogą pocztową.

Listy przyjętych >>>

Wróć do góry