Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego podczas Walnego Zebrania w dniu 16 lutego 2023 roku w Kazimierzu Biskupim, na zakończenie konferencji Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie, wybrali nowe władze. Na kolejną kadencję, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego została wybrana jednogłośnie prof. dr hab. Elżbieta Osewska.

Pani Profesor gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju przywróconej dzięki jej staraniom dyscypliny nauki o rodzinie oraz powołania nowej dziedziny nauk o rodzinie.

Wróć do góry