Katedra Informatyki serdecznie zaprasza studentów kierunku Informatyka na kolejne spotkanie prowadzone przez Praktyków: „Praktyczne wykorzystanie bibioteki Qt/QML”, które odbędzie się 20 maja br. (czwartek) o godz. 10:00 w sali C102. Prezentację poprowadzi Michał Kluska.

Na spotkaniu zostaną przedstawione ciekawe aspekty z wykorzystania Qt/QML w komercyjnym zastosowaniu na przykładzie produktów firmy PXM.

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 31.03.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wróć do góry