Dnia 20 maja 2021 r. dla Studentów kierunku Informatyka odbyło się kolejne spotkanie prowadzone przez Praktyków: „Praktyczne wykorzystanie bibioteki Qt/QML”. Prezentację poprowadził Michał Kluska.

Programiści firmy PXM przedstawili ciekawe aspekty wykorzystania środowiska Qt (język C++ oraz QML) w nowoczesnych, zaawansowanych sterownikach oświetlenia. Warto podkreślić, że w zespole programistów PXM pracuje nasz absolwent!

Przedstawiamy fotorelację ze spotkania Studentów Informatyki z firmą PXM:

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 31.03.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wróć do góry