Serdecznie zapraszamy na
SEMINARIUM NAUKOWE – TARNOWSKIE DNI ELEKTRYKI 2021
18 MAJA 2021 R. (WTOREK) W MS TEAMS godz. 9.00-12.00

Planowane tematy:

Sieć elektroenergetyczna jako wspólne dobro – jak prosumenci mogą przyczynić się do jej stabilizacji?” Szymon Witoszek, Marcin Kłomski, HUAWEI;

Liczby nie-rzeczywiste” Tomasz Miller, COPERNICUS CENTER,
– Wykład popularnomatematyczny, który dotyczy systemów liczbowych wykraczających poza stare dobre liczby rzeczywiste. O ile liczby zespolone są inżynierom dobrze znane i wręcz niezastąpione w niektórych zastosowaniach, to znane są także inne, znacznie bardziej egzotyczne rodzaje liczb. Wykład dotyczy takich tworów jak kwaterniony, liczby p-adyczne czy pozaskończone, ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowań.

Technologie i wymagania dla infrastruktury komunikacyjnej w nowoczesnych systemach elektroenergetycznych protokołami IEC 61850” Krzysztof Nowacki, BITSTREAM;

Bezpieczeństwo i diagnostyka stacji ładowania pojazdów elektrycznych” Grzegorz Cisak, SONEL S.A;

Ogłoszenie wyników „Konkursu SEP na najlepszą pracę dyplomową

Na zakończenieniespodzianka dla uważnych słuchaczy.

LINK DO SPOTKANIA:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab40c93cf893f4069bcf448c3d6000da0%40thread.tacv2/1620331526027?context=%7b%22Tid%22%3a%225bcccb35-0e7b-4ed1-b306-b54b683947cc%22%2c%22Oid%22%3a%22f4df3fcf-a57a-4887-97ae-a53a9a5dbf3f%22%7d

Uwaga! Goście proszeni są o wpisanie imienia i nazwiska przy dołączaniu do spotkania

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Tarnowski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
Katedra Elektrotechniki, Wydział Politechniczny
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie
Studenckie Koło Naukowe SEP nr 6 OT
Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyków

Wspierają nas w organizacji:
COPERNICUS CENTER, Centrum Badań Interdyscyplinarnych, UJ
SONEL, HUAWEI, BITSTREAM

Wróć do góry