Studia chemiczne w Akademii Tarnowskiej ukierunkowane są na silną współpracę
z przemysłem tak, aby przyszły absolwent kierunku Chemia oraz kierunku Chemia Stosowana nabył dodatkowe kompetencje cenione na rynku pracy. Jedną z form współpracy z przemysłem są prace licencjackie, które studenci Chemii mają możliwość realizować w laboratoriach wybranych przedsiębiorstw branży chemicznej.

Katedra Chemii Akademii Tarnowskiej w swoim dorobku ma wiele prac licencjackich, które powstały we współpracy z przemysłem. Poniżej tylko kilka przykładów:

 • Pierwsze prace licencjackie we współpracy z przemysłem powstały w laboratoriach Grupy Azoty S.A. w Tarnowie-Mościcach. Badania dotyczyły wpływu włókna szklanego oraz węglowego na wybrane właściwości poliamidu. Tegoroczne  prace licencjackie są również owocem współpracy z Grupą Azoty S.A. Tematyka prac była zróżnicowana, dotyczyła nawozów sztucznych oraz tworzyw sztucznych.
 • Praca dyplomowa dotycząca wybranych związków smakowo-zapachowych w procesie fermentacji i dojrzewania piwa powstała we współpracy z firmą Carlsberg Supply Company Polska S.A. w Brzesku.  W pracy zbadano zawartość podstawowych parametrów charakteryzujących jakość piwa.
 • Dzięki współpracy z Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A. w Tarnowie student Katedry Chemii wykonał badania do pracy licencjackiej dotyczące  wpływu podstawowych parametrów na prowadzenie procesu galwanicznego.
 • Współpraca z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zaowocowała praca dotyczącą procesów oczyszczania ścieków.
 • Firma SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o. umożliwiła wykonanie badań dotyczących analizy składu węgla kamiennego.
 • Współpraca z firmą Beckers Tikkurila Polska S.A. w Tarnowie pozwoliła studentce Chemii poszerzyć wiedzę dotyczącą wpływu wybranych katalizatorów na usieciowanie oraz połysk farb. Prowadzono również badania dotyczące czynników wpływających na strukturę farb. Uzyskane wyniki badań zostały wykorzystane w pracy licencjackiej.
 • Tarnowskie Wodociągi Sp. Z o.o.  umożliwiły studentom Katedry Chemii prowadzenie interesujących badań dotyczących tworzącego się w wodzie butelkowej  biofilmu, a także bada wpływu sposobów utrwalania i przechowywania próbek wody na wyniki oznaczanych parametrów jakościowych.

Efektem współpracy z licznymi przedsiębiorstwami branży chemicznej Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej jest praca w zawodzie, którą absolwenci Katedry Chemii niejednokrotnie zdobywają w trakcie lub pod koniec studiów.

Pracę dyplomową przy współpracy z przemysłem możesz realizować na każdym z kierunków chemicznych w Akademii Tarnowskiej. W roku akademickim 2023/2024 oferujemy:

Studia I stopnia:

                ● Chemia – studia licencjackie stacjonarne

Po pierwszym roku studiów studenci Chemii będą mogli wybierać pomiędzy specjalnościami:

 • chemia medyczna
 • chemia stosowana
 • chemia żywności
 • kontrola jakości w chemii

Studia II stopnia:

                ● Technologia Chemiczna – studia magisterskie stacjonarne

 • dla absolwentów studiów I stopnia licencjackich – 4 semestry
 • dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich – 3 semestry

To gdzie znajdziemy zatrudnienie kończąc studia chemiczne zależy przede wszystkim od naszych zainteresowań i wybranej specjalizacji.

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Nie miałeś rozszerzonej chemii?

Jeśli obawiasz się „poważnych” zagadnień chemicznych pomożemy Ci nadrobić ewentualne zaległości i pogłębić wiedzę chemiczną na zajęciach ‘Repetytorium z podstaw chemii’ tak, abyś bez trudu rozpoczął studiowanie.

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

https://anstar.edu.pl/bogata-oferta-studiow-chemicznych-w-at-w-tarnowie/

Wróć do góry