Do bogatej ofert kursów maturalnych oferowanych przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie dołączył kolejny, niezwykle ciekawy i atrakcyjny. Mowa o Historii sztuki. Zapisy na ten oraz pozostałe kursy trwają. Szczegóły poniżej.

Zajęcia odbywać się będą od października 2022 r. do kwietnia 2023 r. Planujemy utworzenie grup szkoleniowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia będą prowadzone w mało licznych grupach (od 5 do 15 osób), w godzinach popołudniowych, raz lub dwa razy w tygodniu.

Opłata za godzinę lekcyjną wynosi 25 złotych (w przypadku płatności z góry oferujemy rabat w wysokości 10% od całej kwoty kursu). Naszymi największymi atutami są: znakomici wykładowcy oraz doskonała baza w dobrej lokalizacji. Kadrę nauczycielską kursów stanowić będzie grupa wysoko wykwalifikowanych dydaktyków, których wiedza i doświadczenie gwarantują najwyższy poziom kursów.

Zajęcia odbywać się będą na terenie kampusu ANS z wykorzystaniem wszystkich jego zalet: doskonale wyposażonych sal, nowoczesnych technik audiowizualnych i najwyższej jakości pomocy dydaktycznych, a w przypadku kursu z fizyki będą to również zajęcia praktyczne.

Oferujemy kursy z następujących przedmiotów:

  • Język polski (poziom podstawowy 40 godz., rozszerzony 50 godz.)
  • Matematyka (poziom podstawowy 48 godz., poziom rozszerzony 48 godz.
  • Język angielski (poziom podstawowy 40 godz., rozszerzony 40 godz.)
  • Chemia (poziom rozszerzony 40 godz.)
  • Fizyka (poziom rozszerzony 40 godz.) w tym 10 godzin zajęć praktycznych
  • Biologia (poziom rozszerzony 40 godz.)
  • Historia sztuki (poziom rozszerzony 40 godz.) – NOWOŚĆ

W przypadku chęci skorzystania z naszej oferty, należy uiścić opłatę wpisowego w wysokości 100 zł  za jeden przedmiot (nr konta Uczelni: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 z dopiskiem „kurs maturalny z przedmiotu …”), wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz złożyć wypełnioną umowę w dwóch egzemplarzach w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej przy Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie p. A117 nie później niż do dnia zakończenia rekrutacji tj. 30 września 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój nr A117, tel. (14) 63 16 568, e-mail: uceu@anstar.edu.pl, od poniedziałku do piątku, w godz. od 08.00 do 15.30.

Więcej informacji TUTAJ.

fot. freepik

Wróć do góry